Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

  • Plats: Studio Acusticum, Stora Salen
  • Datum: 2020-11-05
  • Tid: 19:00

Metal Angel – Gunnar Idenstam

Metal Angel är en samling av 18 stycken och en symfonisk sonat för stor modern symfonisk orgel, vart stycke associerad med olika änglar i ett gotiskt fantasilandskap. Verket är inspelat på CD i Katedralen i Monaco och släpptes i september.
 
Kanske det finns änglar runt omkring oss, i en parallell värld, som försöker kommunicera med oss och guida oss om vi lyssnar?  
Änglarna är länken mellan Gud / Skaparen och människorna.  Det finns både skinande vita änglar, och fallna svarta änglar. I den oroliga tid vi lever i nu, med flera krigshärdar och pandemi, är det viktigare än någonsin att vi lyssnar till viskningarna från de goda änglarna.
 
Det musikaliska språket i dessa stycken är virtuost och influerat såväl av den franska katedralmusik traditionen som av symfonisk rock och metal. 
Den speglar vår oroliga tid – där vi omges av konflikter, krig och klimatkris. I dessa dagar är det viktigare än någonsin att vi lyssnar till de 
ljusa och goda änglarna och inte till de destruktiva fallna och mörka.  De sista styckena beskriver Ärkeängeln och den Svarta Ängeln – och vi frågar oss vem av dem kommer att vinna.  Jag är optimist i grunden, och verket avslutas med en jublande hymn i fortissimo, där en gigantisk änglakör lovsjunger vår vackra jord och vårt vackra liv.

Suite I
Introduction  – Waiting for
Angel´s Theme
Saga I
Toccata V
Metal Angel

Suite II
Gothic Garden
Falling Angel
Dark Angel

Suite III
Elegy for an Absent Angel
Archangel
Saga III Epilog