Gå direkt till innehåll (Tryck på Enter)

Presentation Kulturella rendezvous

Utveckling av en modern kulturarena i vården – ett sätt att fortsätta leva! Sedan 2014 drivs ett utvecklingsarbete som syftar till ökad närvaro av konst och kultur i vårdmiljöer: Kulturella rendezvous (2014-2016).

Syftet är att förlänga kulturscenen och genom digital förmedling öka närvaron av kultur i vårdmiljöer så att även personer på sjukhus, behandlingshem och äldreboenden, tillsammans med personal och närstående, ska kunna ta del av ett högkvalitativt kulturutbud, individuellt eller tillsammans. Att respektera vårdens förutsättningar och stimulera delaktighet.

Målet är en nationell, hållbar modell för en modern kulturarena i vården där närvaron av kultur stärks genom digital förmedling i samspel med andra fysiska aktiviteter och meningsfulla sammanhang.

Utvecklingen har drivits av Piteå kommun genom Studio Acusticum/Digital Live Arena i samarbete med Betaniastiftelsen och Norrbottens läns landsting samt med stöd från Kulturrådet.