VIKTIG INFORMATION, COVID -19

Trygghet och säkerhet är vår högsta prioritet för våra besökare, medarbetare och samarbetspartners.

Konserthuset följer nedanstående rekommendationer från Folkhälsomyndigheten,

Allmänna sammankomster

 • Vad gäller för stora evenemang?

  Regeringen beslutade den 11 mars 2020 att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats.

  Det kan exempelvis handla om demonstrationer, teaterföreställningar eller konserter. Evenemanget ska som regel vara anordnat för allmänheten, eller allmänheten ska ha tillträde dit.

  Exakt vilka situationer som omfattas definieras i ordningslagen 2 kap. 1-3 §§. Läs mer på Polisens hemsida nedan.

  Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar (Polisen.se)

  Alla uppmanas att vara uppmärksamma på symtom, även milda, och att stanna hemma om man känner sig sjuk. Det gäller både arbete och privat.

 • Varför just 500 personer?

  Åtgärden är väldigt ingripande för enskilda och en inskränkning av grundläggande rättigheter. Det är viktigt att inte ta i mer än nödvändigt och vid bedömningen har flera faktorer spelat in. Större evenemang riskerar att öka smittspridningen eftersom de lockar till sig åskådare från olika delar av landet. Folkhälsomyndigheten har därför bedömt att gränsen bör gå vid 500 personer. Norge valde samma gräns.

 

Alla planerade arrangemang kommer inte att genomföras eftersom det är upp till varje arrangör att besluta om detta. För varje arrangemang görs en riskbedömning med Folkhälsomyndighetens rekommendationer som grund.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/information-till-arrangorer-av-evenemang/

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Då stannar du givetvis hemma för att visa hänsyn till dina medmänniskor.

Skulle nya direktiv komma från folkhälsomyndigheten så anspassar vi oss till dessa.