Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Studio Acusticum – för alla sinnen

Studio Acusticum – för alla sinnen

Med kulturen som hjärtat i en miljö präglad av vetenskap och kreativa näringar vill vi ge publik och andra besökare en känsla av lika delar nya tankar, möten och upplevelser. Studio Acusticum räknas som ett av Europas mest multifunktionella konserthus med akustik, teknik och kringservice i världsklass. Konserthusets ca 200 föreställningar årligen räknar in 25 000 unika konsertbesök/år.

Studio Acusticum har en digital plattform, Acusticum Play och fungerar även som biograf i samarbete med Folkets Hus och Parker. Skivetiketten Studio Acusticum Records samt nationella och internationella residens (konstljud- och komposition) är andra profilområden. Konserthuset inrymmer också Orgel Acusticum som brukar beskrivas som en levande artefakt och lockar besökare från när och fjärran. I konserthusets luftiga foajémiljöer sker en mängd aktiviteter i samverkan med allehanda konstområden.

Konserthusets unika upplevelser benämner vi ”Acusticum Moments” – och Du är medskapare. Välkommen!

 

Konserthuset ingår sedan 2016 i Piteå Science Park som är ett utvecklingsbolag för kulturella och kreativa näringar samt cleantech (teknik för miljövänliga och hållbara lösningar)

Läs mer om Piteå Science Park här.