Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Erik Westbergs Vokalensemble

Erik Westbergs Vokalensemble

Erik Westbergs Vokalensemble bildades 1993 och består av 16 sångare. Ensemblens medlemmar kommer från norra Sverige och Finland, och är verksamma som solister, kyrkomusiker och musiklärare. Ensemblen har beställt och uruppfört ett 40-tal verk av bland andra B Tommy Andersson, Gunnar Eriksson, Mats Larsson Gothe, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt.

Över tjugo turnéer till Asien, Europa, Nord- och Sydamerika har genomförts. Vokalensemblen var engagerad i projektet Körsång för fred och rättvisa med turné i Tonga och Samoa vid millennieskiftet. Detta sågs av den största tv-publiken någonsin. 2011 uruppförde ensemblen verk av Jan Sandström (Fatima) och Mats Larsson Gothe (Lilits återkomst) i en konsert Arabesker som sändes i 18 länder i Europa.

1996 gavs ensemblens första cd Musica Sacra ut på skivbolaget Opus3. Det andra albumet Across the Bridge of Hope gavs ut 2002 och A Star is Shining utkom 2004. Ensemblen har tillsammans med Musikhögskolans kammarkör i Piteå spelat in samtliga a cappella-verk av Wilhelm Pe­terson-Berger. Dessa har getts på dubbel-cd på skivbolaget Naxos. Utöver detta har ensemblen utgivit ett trippelalbum (Pater Cælestis, Terra Mater och Vox Humana) på skivbolaget Studio Acusticum. 2012 gavs en fransk-arabisk musikalisk mixtur ut under namnet Arabesques. Tillsammans med pianisten Helge Kjekshus utkom 2013 Dreamlike. Cd-skivan Originals gavs ut 2014 i samband med konserter i Storkyrkan och i Studio Acustium. Den innehåller beställningsverk av bland andra Sven Ahlin, Ronaldo Miranda, Jan Sandström och Arvo Pärt.

 

SKIVOR

Amor Vita Mors (2018)

 

Chorus Gloriosus (2017)

 

 

Vita nuova – nytt liv (2015)

Titeln är hämtad från Pär Lagerkvists dikt, han har
i sin tur lånat den av Dante. En samling som tar avstamp i femtiotalet med Gunnar de Frumerie, vars stycke cd:n lånat titeln av, och landar i ensemblens beställningsverk av Paula af Malmborg Ward, Vidder (slagverk Daniel Saur) från 2015.

Klassiska körverk av Sven-Erik Bäck – Jesus, tänk på mig, Lars Edlund –Vinternätter (piano Helge Kjekshus), Bengt Hambraeus – Michaelimotetten(orgel Mattias Wager), Arne Mellnäs – Laude och Lars Johan Werle – Canzona di 126 de Petrarca är representerade på denna CD.

Detta är ett album med svensk körmusik av yppersta konstnärliga kvalitet – ett måste för alla musikälskare! ​

Lyssna via Spotify;

 

Originals (2014)

Original. Att använda den benämningen på vår nästa är inte alltigenom smickrande. Ett original – någon som är lite eljest. Samtidigt talar vi med vördnad om original när det handlar om materiella ting. Kunskap och medvetenhet bidrar. Originalförpackning, originalskick och med en originalmålning av Zorn är lyckan gjord vid en auktion.

Men är det lika självklart att tala med samma vördnad om musik – originalmusik? Det borde vara det. Även här handlar det om kunskap, intresse och goda förutsättningar. Om vi ser tillbaka till mitten av 1900-talet, då det i Sverige växte fram en kvalificerad körtradition, så fanns det plötsligt avsättning för avancerad körmusik. Det resulterade i sin tur i att tonsättare som Sven-Erik Bäck, Ingvar Lidholm, György Ligeti, med flera, komponerade för kör, verk som sedermera skrivit in sig i musikhistorien. Originalverk.

Det finns sålunda en tradition att följa när man ger samtida tonsättare möjlighet att göra sina avtryck i körlitteraturen.

Söndagen den 13 november 1993, i Luleå Domkyrka, gjorde Erik Westbergs Vokalensemble sin första konsert. Då uruppfördes Sven Ahlins Triumf att finnas till och Sven-David Sandströms Laudamus te som båda återfinns på denna cd. Alltsedan dess har nyfikenheten och intresset för ny musik varit körens signum. Samtliga verk på cd:nOriginals är beställda eller uruppförda av ensemblen. Till dags dato har det blivit ett 40-tal körverk av bland andra Gunnar Eriksson, Jan Sandström, Sven-David Sandström och Arvo Pärt. Ett bidrag till en kontinuerlig och sund utveckling av en exceptionell konstform som här får klinga.

Karin Ekedahl

Läs mer;

Originals (2014)

Lyssna via Spotify;

 

Dreamlike – Erik Westbergs Vokalensemble och Helge Kjekshus, piano

Studio Acusticum har nöjet att presentera den tredje cd-produktionen med Erik Westbergs Vokalensemble, denna gång i samarbete med den norske pianisten Helge Kjekshus.

Inspirationskällan är drömmen; där finns inga begränsningar, den blir fantastisk när hjärnan får fritt spelrum, tycks fullkomligt verklig medan den pågår och är inget vi måste ta ansvar för när vi vaknar.

Skivan inleds med The Tyger av Emil Råberg och fortsätter med Det er den draumen av Ulf Nilsen, norsk tonsättare och pianist. Verk för kör och piano finns representerat av Trois Chansons Bretonnes – Henk Badings, Quartette op. 92 – Johannes Brahms och Drei Chöre op. 6 – Max Reger. Skivan avslutas med Drömmarne av A. F. Lindblad.

Läs mer;

Dreamlike (2013)

Lyssna via Spotify;

 

Arabesques (2012)

Jan Sandström har gett den kurdiska kärlekssången Fatima en varsamt musikalisk dräkt. Musiken är komponerad av Ibrahim Xayat med text av Ahmed Hardi. Jan Sandström berättar: “Vad leder en konstnär till de tavlor han ska måla, eller en kompositör till de stycken han ska skriva? Oförutsedda händelser, en inre längtan, eller kanske båda.” Återkommande för mycket av Sandströms körmusik är dock idén om att föra vidare tidigare sjungna sånger och texter om tro, hopp och kärlek; Den irländske pojken Shaun McLaughlins Across the Bridge of Hope, prästen Johan Märaks jojk om frälsningen förd med vinden – eller som nu den gamla kurdiska kärlekssången till Fatima.

Det sägs att Lilit var Adams första hustru, men hon var precis som Adam självständigt formad ur lera av Gud och välsignad med den fria viljan. Så när hon vägrade lyda Adams order ersattes hon av Eva som formades av Adams revben och inte fick en fri vilja. Mats Larsson Gothe har i Lilits återkomst försökt att skapa sin egen musik i ett starkt förhållande till den arabiska. Förutom det arabiska slagverksinstrumentet Riq och ett användande av arabiska skalor (maqam), så utgår han från ett svenskt körideal. Kompositionen blir således en egen musikalisk värld som inte eftersträvar att imitera arabisk musik, utan den tolkar texten utifrån intrycken av en arabisk ljudvärld, allt filtrerat genom en svensk tonsättares hjärna och penna.

Lasse Thoresens Mon Dieu (Min Gud) är baserad på Bhá’íreligionens heliga skrifter. Han har i denna komposition skapat en glimt in i det eviga och osynliga rike som är gömt i människohjärtat. Detta gestaltas här som en kontinuerlig obruten ström av musik.

Madrigal för fyra sångstämmor med instrument skrev Andre Jolivet 1962. Texten av Max Jacob beskriver människans eviga längtan att bli älskad, av Gud och av livet. I den första satsen frågar sig den mumlande kören varför kärleken alltid innehåller mörker. I nästa sats klagar Guds moder bittert över sin sons offer men satsen slutar i stilla insikt i offrets nödvändighet. Sista satsen blir en kraftfull lovsång till den pärlemorskimrande gryningen och till den gud som bara talar i morgonrodnaden. André Jolivet hade sitt musikaliska ideal i ”musikens magiska ursprung” i de primitiva folkens tusenåriga tradition. Rytmen är en viktig komponent i hans skapande vilket inte minst märks i detta styckes sista sats. Där frigörs en total, utåtriktad energi efter mer inåtvända lågmälda staser.

Le Cantique des Cantiques (1952) av Daniel-Lesure innefattar den åtta kapitel långa samlingen av sexuellt laddad kärlekslyrik som finns bland bibelns böcker. Ibland har man sett det som anstötligt att de här sångerna – en gång i forntiden sjungna i tavernor och vid bröllop – ingår i Den Heliga Skrift. Allvarsamma rabbiner och teologer har försökt lösa problemet genom att säga att det inte handlar om jordisk erotik utan om gudskärleken; att det är fråga om bildspråk, poetiska metaforer. Det hjälper inte. Bilderna som orden manar fram hos läsare och åhörare är ljuvligt jordiska.

Läs mer;

Arabesques (2012)

Lyssna via Spotify:

 

 

Pater cælestis – Terra mater – Vox humana (2010)

Himmelsk musik, musik för vår jord, vår natur – en unik antologi med körmusik.

I samarbete med Erik Westbergs Vokalensemble gav Studio Acusticum Records under oktober 2010 ut ett album med tre CD-skivor. Då presenterades, för första gången någonsin, inspelningar med beställningsverk av Jan Carlstedt – Gränsmark, Markus Fjellström – Doloroso, Jan Sandström – Vid en ö, samt Sven-David Sandström – To See a World.

En rad internationellt verksamma tonsättare som Arvo Pärt, Morten Lauridsen och Veljo Tormis är också med i denna körantologi.

Inspelningarna har i huvudsak gjorts i Studio Acusticum, en lokal med akustik i världsklass. CD-boxen har fått lysande recensioner i svensk musikpress.

Läs mer;

Pater cælestis – Terra mater – Vox humana (2010)

Lyssna via Spotify;