Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Norrbotten NEO

Norrbotten NEO

Ensemblen Norrbotten Neo bildades 2007 och var då, som nu, landets enda i sitt slag och med ett nationellt uppdrag att verka för den nutida kammarmusiken. Nutida musik är ett vitt begrepp, inbegriper tonsättningar som skrivits för snart 100 år sedan, men också det helt nyskrivna. Därför är det viktigt att en ensemble av det här slaget har den mest effektiva besättningen, och som också kan kompletteras med andra instrumentalister utifrån den musik som ska framföras. Norrbotten NEO består av sju musiker som spelar flöjt, klarinett, slagverk, piano, violin, viola och cello. Musikerna fungerar också som stämledare i Norrbottens Kammarorkester och ingår i Pitea Kammaroperas uppsättningar. I syfte att verka för den svenska kammarmusikens utveckling beställer ensemblen fortlöpande nya verk och samarbetar både med yngre och mer väletablerade tonsättare, främst nationellt men även internationellt. Inte minst är samarbeten med tonsättarutbildningar en viktig del i det arbetet och för närvarande samarbetar ensemblen med kompositionsutbildningarna vid Piteå Musikhögskola samt Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Sedan starten 2007 har Norrbotten NEO uruppfört över 100 verk och dessutom utvecklats till en nationell angelägenhet och en plattform som föder massor av musikaliska idéer. För detta arbete belönades ensemblen 2012med Föreningen Svenska Tonsättares interpretationspris och ensemblens goda renommé har också medfört konserter och turnéer hos flera svenska länsmusikorganisationer och konserthus. Sedan 2013 är Norrbotten NEO ensemble in residence på Stockholms Konserthus, ett residensskap som sträcker sig till och med 2016.

 

SKIVOR

Lyssna via Spotify;

 

Empreintes Digitales 

2015

 

New Sweden – Diptychon

2013

 

The Age of Wire and Strings

2012

 

Steve Reich

2007