Gå direkt till innehåll Gå direkt till meny

Organisationstillhörighet

Studio Acusticum är en del av Piteå Science Park

Piteå Science Park AB ska främja hållbar utveckling och innovation inom cleantech och kreativa näringar, samt leverera värdeskapande kulturupplevelser så att företag och invånare vill leva och utvecklas i norra Sverige. Bolaget ska möjliggöra kreativitet som skapar förändring och förnyelse, samt utmana med nya perspektiv. Via attraktiva och inkluderande utvecklingsmiljöer möjliggörs nya gränsöverskridande samarbeten mellan näringsliv, kultur, utbildning, forskning och samhälle.

Med Piteå som bas verkar bolaget regionalt, nationellt och internationellt. Styrkan finns i nära relationer med ledande aktörer. Förmågan att förena ytterligheter och omsätta bra idéer till konkreta insatser ger hållbar tillväxt i regionen.